Sprawy gospodarcze

Szukasz pomocy?

Prowadząc biznes jesteśmy narażeni na nieuczciwe działania innych firm lub osób.

Co zrobić, aby nie narazić na straty swojej firmy?

Jak odzyskać zagrożone należności?

Współpracujemy z przedsiębiorstwami małymi i dużymi, na wielu płaszczyznach. Rozumiemy Twoje potrzeby jako partnera biznesowego.

Jeżeli zastanawiasz się nad uczciwością i lojalnością swojego partnera biznesowego, chcesz dokonać analizy jego wiarygodności, przeprowadzić wywiad gospodarczy czy też zamontować monitoring GPS, Detektyw Zawadzka z pewnością pomoże w podjęciu odpowiedniej decyzji, ustali majątek dłużników i zbada wiarygodność zatrudnionych pracowników oraz kandydatów do pracy.

 

Sprawy gospodarcze dla prywatnego detektywa:

sprawdzenie uczciwości i lojalności partnera biznesowego

Planujesz rozpocząć współpracę z nowym kontrahentem? Chcesz sprawdzić uczciwość działania firmy, z którą już współpracujesz? Detektyw Zawadzka zweryfikuje każdy detal i przedstawi w pełni wiarygodne informacje dotyczące analizowanego przedsiębiorstwa. Dokonujemy weryfikacji kondycji przedsiębiorstwa, jego potencjału, powiązań osobowych czy też dotychczasowych praktyk biznesowych.

wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy oparty przede wszystkim na pozyskaniu informacji rynkowych, często trudno dostępnych na temat podmiotów gospodarczych oraz podmiotów powiązanych, funkcjonujących w otoczeniu przedsiębiorstwa bądź na rynku lokalnym lub za granicą. Do każdej sprawy Detektyw Zawadzka podchodzi w sposób indywidualny, opierając analizy na wiarygodnych źródłach informacji.

monitoring GPS

Monitoring GPS w firmie to coraz bardziej popularne narzędzie do kontroli pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników oraz sprzętu. Urządzenia GPS najczęściej montowane są w samochodach oraz telefonach. Jakie zastosować urządzenia, aby spełniły swoją rolę? Jak przeprowadzić cały proces, aby był zgodny z literą prawa? Detektyw Zawadzka wyjaśni i doradzi. Pomagamy również w wykrywaniu nielegalnych lokalizatorów GPS.

analiza wiarygodności firm

Sprawdzanie wiarygodności firmy. Do zakresu czynności należy sprawdzanie wiarygodności w KRS, KRD, CEIDG, badanie opinii, weryfikacja na giełdach długów, analiza wypłacalności, badanie reputacji przedsiębiorstwa w wielu, niezależnych źródłach. Przedstawiamy klientowi pełny raport dotyczący kontrahenta z uwzględnieniem analizy ryzyka, kondycji gospodarczej i płynności finansowej badanej firmy.

ustalenie majątku dłużników

Sądowy tytuł do zapłaty nie wystarcza? Dłużnik wskazuje, że nie posiada majątku, z którego mógłby pokryć zobowiązania? Detektyw Zawadzka pomoże ustalić rzeczywisty, ukrywany majątek dłużnika, zbierze niezbędne materiały, które będą stanowić dowody w postępowaniu sądowym. Powierz swoje sprawy w ręce profesjonalistów, którzy w przemyślany i ostrożny sposób pomogą w odzyskaniu Twoich pieniędzy.

badanie wiarygodności pracowników i kandydatów do pracy

Weryfikacja wiarygodności kandydatów do pracy oraz pracowników. Do zakresu czynności należy weryfikacja autentyczności dyplomów, certyfikatów, uprawnień, sprawdzanie danych, zawartych w CV, potwierdzanie referencji i osiągnięć zawodowych, kontrola zwolnień lekarskich (L4), przestrzegania zasad zakazu konkurencji, prawidłowego korzystania z powierzonego majątku, badanie przeszłości, niekaralności, doświadczeń kryminalnych czy zachowania poufności powierzonych dokumentów.

 

Więcej informacji na temat Agencji Detektywistycznej Zawadzka.