Oferta

Szukasz pomocy?

Zakres obowiązków:

  • Zbieranie materiałów dowodowych na zdradę
  • Obserwacja małżonków/partnerów
  • Śledzenie pojazdów
  • Obserwacja opiekunek/ dzieci
  • Sprawdzanie kontaktów i środowiska dzieci
  • Sprawdzanie wiarygodności firm i osób
  • Weryfikacja pracowników
  • Poszukiwanie dłużników i ich majątków
  • Poszukiwania osób zaginionych
  • Sprawy rodzinne

Po każdej zakończonej sprawie klient otrzymuje od nas końcowe sprawozdanie wraz z wszystkimi zebranymi dowodami.