Co to jest zdrada?

Szukasz pomocy?

Co to jest zdrada?

Prywatny detektyw Rybnik

Zawarcie związku małżeńskiego często określane jest jako najszczęśliwszy dzień w życiu człowieka. Ślubujemy miłość, wierność i uczciwość małżeńską, póki śmierć nas nie rozłączy. Niestety nie zawsze życie tak się układa.

Jak to jest z tą wiernością? Wyjaśniamy fakty i konsekwencje prawne.

Zawarcie związku małżeńskiego to równocześnie oświadczenie uregulowane prawnie, zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.  Art. 23 mówi:

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Czym w literze prawa jest zdrada?

Nasi klienci różnie rozumieją pojęcie wierności. Właściwe zrozumienie aspektów zdrady jest kluczowym czynnikiem na sali rozpraw, jeżeli dojdzie do separacji lub rozwodu.

  • Kontakt fizyczny – zachowania związane z cielesnością, wskazujące na bezsprzeczną zdradę.

– stosunek seksualny

– pocałunek, lub inne zachowania świadczące o fizycznej bliskości

– odwiedzanie późnym wieczorem, wspólne wyjazdy lub zamieszkiwanie z osobą przeciwnej płci

  • Pozory zdrady małżeńskiej- zachowania bez kontaktu fizycznego, wskazujące, że małżonek ma coś na sumieniu.

– przesyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć o charakterze seksualnym

– kontakty w późnych godzinach wieczornych

– bardzo częste kontakty z tym samym numerem telefonu, adresem e-mail lub innym komunikatorem

  • Zdrada emocjonalna- uczucia i emocje związane z inną osobą naruszające więzi małżeńskie.

– nagminne spędzanie czasu z inną osobą płci przeciwnej, lub dążenie do spotkań

– tęsknota za tą osobą

– dbanie o inną osobę, zazdrość o jej relacje z innymi partnerami

Zdrady w statystykach.

Jak wynika z analizy Centrum Badania Opinii Społecznej, przeprowadzonej na próbie ponad 1000 osób w wieku od 18 do 50 lat, blisko połowa z nich miała styczność z osobami, które nawiązały relację pozamałżeńską. 38% badanych potwierdza fizyczny charakter tych relacji. 22% pośród badanych dopuściło się flirtu z osobami w związku małżeńskim. 10% ankietowanych przyznało się do zdrady.

Ankiety są zatrważające, szczególnie z zestawieniem danych związanych z wykrywalnością zdrad na poziomie zaledwie 27%.  Oznacza to, że co trzecia osoba zdradzana, dowiaduje się o tym fakcie.

Dla osoby zdradzanej, odkrycie zdrady to silne przeżycie, wiążące się z emocjami, prowadzącymi niejednokrotnie do zachowania o charakterze gwałtownym, nieprzemyślanym.

Po odkryciu zdrady czują potrzebę natychmiastowej konfrontacji ze współmałżonkiem, uniemożliwiając w ten sposób często zebranie dowodów, niezbędnych podczas rozprawy rozwodowej.

Jeżeli odkryjesz lub podejrzewasz zdradę, zachowaj zimną krew, zwróć się do detektywa, który nie tylko zbierze bezsprzeczne dowody, lub pomoże rozwiać wątpliwości, ale również wspomoże Cię podczas rozprawy rozwodowej.

Dlaczego ludzie zdradzają? O najczęstszych powodach zdrad piszemy w artykule tutaj.